ສະບາຍດີ idea, ມີຄວາມຄິດແນວໃດທີ່ຈະສະ ໝັກ ປຸ່ມ Icon + Label (ທັງສອງໃຈກາງ) ປຸ່ມເຄື່ອນໄຫວ? ແຕ່ໂຊກບໍ່ດີ, ນີ້ເບິ່ງຄືວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນຕອນນີ້.